x

Відомості про підприємство

Відомості про підприємство
Код за ЄДРПОУ:00110183
Повне найменування:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"
Скорочене найменування (згідно Статуту):ПрАТ "ЗКУ"
Юридична адреса:69015, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, 1
Керівник:Голова правління - Савченко Кирило Геннадійович
Код території за КОАТУУ:23000
Регіон:Запорізька область
Депозитарна установа, що обслуговує емітента:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОСНОВА-ЦIННI ПАПЕРИ"
Депозитарій, що обслуговує емітента:ПАТ "НДУ"
Статутний капітал (грн.):9720036.00
Державна реєстрація
Дата реєстрації:25.03.1994
Орган:Виконавчий комітет Запорізької міської Ради
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД:08.12, 08.11, 46.73, 52.22, 52.24, 68.20
Найменування:

Добування піску, гравію, глин і каоліну (основний); 

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 

Допоміжне обслуговування водного транспорту; 

Транспортне оброблення вантажів; 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Контактна інформація
Телефон:(061) 226-24-95
Факс:(061) 226-24-95
E-mail:zku2018@ukr.net
Цінні папери (ЦП)
Код ISIN:UA4000071864
Вид ЦП:Акції іменні прості
Номінальна вартість (грн.):18.00
Кількість ЦП (шт.):540002
Обсяг випуску (грн.):9720036.00