x
Опубликовано Модератор - 8 November 2021
zku.zp.ua

Наші люди - це найбільша цінність підприємства, і тому ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» надає першочергове значення всебічному захисту. Виховуємо культуру безпеки працівників, засновану на ризикоорієнтованому підході, поведінковій безпеці та активному піклуванні про здоров'я і добробут працівників.

«Правила охорони праці під час дроблення і сортування , збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» НПАОП 0.00-1.82-18 виконуються на кожному етапі нашої діяльності. Створюємо середовище без травм та інцидентів, шляхом втілення відповідних принципів. Організації регулярного навчання та інструктажів для наших працівників.

Також згідно з вимогами «Правил пожежної безпеки України» неухильно дотримуємось вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах підвищеної небезпеки у тому числі вимог забезпечення об'єктів системами пожежної сигналізації відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та підтримки їх у робочому стані, забезпечення всіх підрозділів підприємства первинними засобами гасіння пожеж, утримання у належному стані аварійних виходів та шляхів термінової евакуації, під'їзних шляхів для пожежних та аварійних служб. Проведення планових навчань з евакуації у випадках надзвичайних ситуацій з високим ступенем ризику.

У відповідності до вимог ст. 153 Кодексу законів про працю України та ст. 6 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві забезпечуються безпечні та нешкідливі умови праці. Робітникам підприємства створені всі умови для ефективної та безпечної роботи, є побутові приміщення, кімнати прийому їжі, душові кімнати та ін. Своєчасно виконується ремонт цих приміщень та дообладнання всім необхідним інвентарем і сучасною побутовою технікою.

zku.zp.uazku.zp.ua